BAKA BERKUALITI PDRM BERINTEGRITI
Ahad 23 Nov 2014, YDH Supt. Hamzan Bin Darus selaku Ketua Jabatan Integriti dan Pematuhan Standard (JIPS ) PDRM Kedah bersama satu pasukan khas yang terdiri daripada Ketua JIPS, Ketua Cawangan Agama, Pegawai Psikologi dan Pegawai Tatatertib,telah melakukan satu soal selidik/ kajian terhadap anggota yang terlibat dengan kes jenayah di satu daerah. Soal selidik telah dilakukan bagi mengenalpasti punca permasalahan yang terjadi.


Pelancaran Blog BAKA Kedah

Pelancaran Blog BAKA Kedah

Intisari Blog BAKA